Budowa i parametry techniczne suwnic pomostowych

Suwnice to urządzenia dźwigowo- transportowe, dzięki którym możliwy jest transport nawet bardzo dużych ładunków. Przemieszczanie ładunków jest możliwe zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Suwnice pracują w ruchu przerywanym. Wyróżniamy suwnice pomostowe, bramowe, półbramowe, wspornikowe i modułowe.

Suwnice i operatorzy

bridge craneW suwnicy bramowej część nośna konstrukcji oparta jest na torze jezdnym (na podporach). Suwnica półbramowa to taka, w której część nośna z jednej strony położona jest na torze jezdnym, a z drugiej- na estakadzie. W suwnicy wspornikowej część nośna ma kształt wspornika. Suwnica modułowa zbudowana jest z modułowych profili i podwieszeń przegubowych, które instalowane są bezpośrednio do stropu lub konstrukcji dachu. Suwnice pomostowe zbudowane są z: mostu (kratownicowego albo pełnościennego), czołowic i czasami z pomostu obsługowego, który przemieszcza się po szynach jezdnych. Małe suwnice pomostowe obsługiwane są zwykle zdalnie, a większe- przez operatora. Istnieją normy, które mówią, jakie napisy powinny znajdować się na suwnicy. Na moście powinna być umieszczona informacja o udźwigu suwnicy pomostowej, o grupie natężenia pracy, a także powinien się tam znaleźć numer rejestracyjny nadany przez Urząd Dozoru Technicznego. Suwnice pomostowe są najbardziej uniwersalnym typem suwnic.

bridge craneUmożliwiają one płynne przemieszczanie ładunków, nawet tych o bardzo dużej masie. Są montowane głównie w halach produkcyjnych. Wybierając suwnicę pomostową, należy zwrócić uwagę na jej parametry techniczne, a mianowicie: udźwig, wysokość podnoszenia, rozpiętość suwnicy i grupę natężenia pracy. Udźwig suwnicy pomostowej to największa możliwa do przetransportowania przez urządzenie masa ładunku. Udźwig wyrażany jest w tonach. Wysokość podnoszenia to wysokość, mierzona w przypadku suwnic pomostowych od poziomu podłoża do urządzenia chwytającego, znajdującego się w górnym położeniu. Podaje się ją w metrach. Rozpiętość suwnicy określa, jak oddalone są od siebie szyny jezdne suwnicy pomostowej. Natomiast grupa natężenia pracy to parametr, który uzależniony jest od klasy wykorzystania (czyli liczby cykli pracy w jednostce czasu) i stanu obciążenia suwnicy pomostowej.

Urządzenia dźwigowo- transportowe, jakimi są suwnice, wykorzystywane są obecnie w wielu dziedzinach przemysłu. Służą do przeładunków, montażu i transportu. Przyspieszają procesy produkcyjne, pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Ich obsługa jest prosta i bezpieczna. Aby zostać operatorem suwnicy, trzeba ukończyć specjalny kurs w Urzędzie Dozoru Technicznego.