Czym jest hala namiotowa?

Wiele osób widziało ogromne namioty znajdujące się w przeróżnych miejscach. Prawdopodobnie najczęściej były to festyny lub pikniki rodzinne organizowane w przeróżnych miejscach. Coraz częściej można jednak je spotkać również w okolicach hal produkcyjnych lub dużych firm i przedsiębiorstw. Ich konstrukcja pozwala bowiem na bardzo szerokie zastosowanie, a przy tym prosty montaż oraz niskie koszty eksploatacji.

Czym są hale namiotowe?

hala namiotowa Popularna hala namiotowa jest bardzo prostą konstrukcją stalową, która stanowi jednopiętrowy budynek. W zależności od potrzeb, może ona posiadać jedną lu więcej naw. Określenie „nawa” ma swoje początki już w starożytności, jednak dawniej określenie to było przypisane do obiektów sakralnych. Do dzisiaj mówi się, że kościół jest podzielony na nawy: główną i boczną. Jest to przestrzeń wydzielona przez rząd słupów, w której znajdują się miejsca dla wiernych. W przypadku stalowej hali namiotowej jest podobnie. Nawą określamy przestrzeń od jednego do drugiego rzędu słupów. Słupy i rygle (czyli pionowe i poziome elementy nośne) tworzą tak zwane wiązary, które stanowią podstawowy element budowy tego typu konstrukcji. W halach tymczasowych najczęściej są one wykonane z kształtowników stalowych, które są zabezpieczone przez korozją.

hala namiotowaProfile otwarte lub zamknięte najczęściej są pokryte cynkiem lub po prostu farbą antykorozyjną. Dzięki temu na powierzchni elementów nie zachodzi proces utleniania, który powoduje niszczenie stalowych elementów. Aby zapewnić sztywność całego układu bardzo istotną rolę w tego typu konstrukcjach pełnią stężenia. Mogą one występować w przeróżnej formie. Najbardziej popularne są tak zwane rygle podłużne, które łączą ze sobą poszczególne wiązary. W przypadku większych gabarytów lub przewidywanych większych obciążeń zewnętrznych, stężenia mogą wystąpić w formie ściągów. Są to stalowe liny, które posiadają specjalny system naciągu. Przyczepia się je do konstrukcji, a następnie zwiększa ich naciąg, aby stanowiły bardzo trwałe i bezpieczne usztywnienie poszczególnych części hali stalowej.

Namiotowa hala stalowa nie ma jednak standardowego wypełnienia ścian. Po pierwsze, dobrane w niej elementy nośne nie są przewidziane do przenoszenia tak dużych obciążeń, jak na przykład płyt warstwowych. W związku z tym jest ono wykonane z wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa PCV. Czasami jakaś pojedyncza ściana może być wypełniona blachą trapezową, aby jeszcze bardziej zwiększyć sztywność konstrukcji.