Jakie prace na budowie wykona koparko ładowarka?

Koparko ładowarka jest maszyną przeznaczoną do prac ziemnych. Maszyna ta spełnia zarówno role koparki, jak i ładowarki. Takie maszyny są najczęściej na podwoziu kołowym, rzadziej gąsienicowym. Koparko ładowarka jest bardzo uniwersalną maszyna, którą można wykorzystać podczas wykonywania różnych prac. 

usługi koparko ładowarkąUsługi koparko ładowarką są bardzo popularne. Maszyną tą można wykonać przede wszystkim do:

  • usunięcia humusy,
  • załadunku,
  • wykonywania wykopów,
  • transportu.

Jeśli chodzi o usuwanie humusy, czyli ziemi urodzajnej to koparko ładowarka nie tylko odzieli urobek, ale także załaduje go na samochód samowyładowczy, który albo wywiezie humus  z placu budowy, albo przetransportuje go na miejsce składowania. Koparko ładowarka pomoże także w załadunku materiałów sypkich na samochody samowyładowcze. Przez to, że maszyna ta posiada łyżkę, to bardzo dobrze sprawdza się podczas wykonywania wykopów np.: pod fundamenty, instalację gazowe, elektryczne, wodociągowe, czy kanalizacyjne. Także koparko ładowarkę  można wykonywać wyrwanie terenu. Bardzo dobrze sprawdzi się w przemieszczaniu urobki z nasypu do wykopu. Również koparko ładowarkę na placu budowy wykorzystuje się do transportu różnych ciężkich elementów lub materiałów.

usługi koparko ładowarką