Metody czyszczenia systemów wentylacyjnych

Systemy wentylacyjne stanowią standard w każdym obiekcie budowlanym, niezależnie od tego, czy jest on przeznaczony do mieszkania, do prowadzenia działalności komercyjnej czy do produkcji przemysłowej.

Czyszczenie wentylacji przez fachowców

czyszczenie wentylacjiCoraz więcej mówi się o tym, że tego typu instalacje powinny być regularnie czyszczone, gdyż zanieczyszczona wentylacja może prowadzić do wystąpienia u ludzi objawów chorobowych, wśród których wymienia się nie tylko podrażnienie błon śluzowych i objawy przemęczenia, ale także bóle i zawroty głowy, omdlenia i mdłości oraz utrudnione oddychanie. W obowiązkach administratorów budynków jest więc profesjonalne czyszczenie i konserwacja wentylacji. Najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom posiadającym doświadczenie w tym zakresie, którzy do prac wykorzystają najnowsze rozwiązania. Pierwszym krokiem powinna być jednak inspekcja wstępna – diagnostyka pozwoli na rzetelną ocenę stanu centrali oraz kanałów wentylacyjnych i, tym samym, na dobór najlepszej metody czyszczenia. Wśród znanych sposobów wymienia się czyszczenie suche i na mokro.

czyszczenie wentylacjiczyszczenie wentylacjiJeżeli zdecydujemy się na czyszczenie suche – możemy tu wykorzystać urządzenia wyposażone w miękkie wałki ze szczotkami, które pozwolą na szczotkowanie mechaniczne kanału. Należy jednak przy tym wziąć uwagę to, czy urządzenia będą miały dostęp do wszystkich miejsc w kanale. Nieco niższą skutecznością od tej metody charakteryzuje się czyszczenie sprężonym powietrzem, choć wśród zalet wymienia się łatwość i szybkość czyszczenia. Do czyszczenia suchego możemy wykorzystać także odkurzacze przemysłowe. Według wielu badań ta metoda jest najbardziej skuteczna spośród wymienionych – należy jednak pamiętać, że na jej skuteczność ma wpływ pełny dostęp do wnętrza kanału – na przykład w dużych kanałach, których prawidłowe zawieszenie umożliwia wchodzenie pracownika do środka. Możemy stosować tę metodę także miejscowo, na wybranych odcinkach kanału, które są łatwo dostępne. Warto jeszcze wspomnieć o metodach czyszczenia na mokro – tutaj wyróżnia się czyszczenie chemiczne, czyszczenie parą oraz dezynfekcję. To rozwiązania, które warto wykorzystać przy mocno zabrudzonych – na przykład przez zanieczyszczenia tłuszczowe – instalacjach wentylacyjnych. Z kolei dezynfekcja to czyszczenie na mokro, które może nastąpić po zrealizowaniu czyszczenia mechanicznego, jeżeli jest taka konieczność. Dezynfekowane mogą być tylko te powierzchnie, które zostały uprzednio wyczyszczone.

W innej sytuacji nie ma to sensu. Niezależnie od wybranej metody czyszczenia, po zakończeniu prac należy poddać wentylację inspekcji sprawdzającej, aby określić uzyskany stan systemu wentylacyjnego.