Wykorzystanie kompresora do malowania

Jedną z najbardziej dokładnych metod malowania jest malowanie natryskowe – technologia ta opiera się na wykorzystaniu wysokiego ciśnienia, które pozwala na równomierne nałożenie farby na powierzchnię.

Kompresory olejowe – różna wydajność

kompresor olejowy 100l do malowaniaWedług specjalistów, sposób ten pozwala na oszczędność materiału, a uzyskana za pomocą malowania natryskowego powłoka nie posiada żadnych niedociągnięć. Do produkcji sprężonego powietrza, niezbędnego w tej metodzie, konieczny jest dobry, wydajny kompresor olejowy 100l do malowania. Firmy zajmujące się dystrybucją urządzeń i osprzętu pneumatycznego proponują kompresory śrubowe i tłokowe. Niezależnie jednak od wybranego rodzaju sprężarki, powinniśmy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na miejsce, w którym znajduje się kompresor – powinno być ono suche, ponadto sprężarka nie może znajdować się bezpośrednio przy ścianie.

kompresory olejoweOperator kompresora powinien pamiętać o tym, że podczas pracy urządzenie nagrzewa się do naprawdę wysokich temperatur, aby uniknąć poparzeń, nie wolno dotykać sprężarki podczas pracy. Ponadto sprężone powietrze nie powinno być kierowane w stronę ludzi lub zwierząt – zawsze należy używać kompresora jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Kompresor do malowania powinien być użytkowany w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu – to ważne, gdyż używana farba jest przecież substancją chemiczną, której wdychanie może być niebezpieczne dla zdrowia. Unikniemy tego problemu, pamiętając o dobrej wentylacji. Każdorazowo przed uruchomieniem kompresora olejowego, należy sprawdzić poziom oleju w urządzeniu. Ważne jest też, by nie dopuścić do przeciążenia urządzenia podczas pracy – poleca się wykonywać malowanie w określonym cyklu pracy, na przykład 10-minutowym. Wówczas po 5 minutach pracy kompresora, następuje 5 minut przerwy. Kompresory olejowe są urządzeniami, które – jeżeli są właściwie eksploatowane – nie sprawiają większych problemów. Ponadto odznaczają się wydajnością oraz trwałością. Czasami jednak może zdarzyć się, że urządzenie będzie wytwarzać zbyt mało powietrza, co uniemożliwi nam poprawne malowanie.

Jeżeli jest to problem techniczny (a nie wynikający z wydajności kompresora), wówczas wystarczy przeprowadzić proste czynności naprawcze – sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zabrudzony – jeśli jest, należy go wyczyścić lub wymienić. Trzeba zwrócić uwagę także na korek spustowy kondensatu – powinien być zamknięty. Te czynności powinny wyeliminować problem ze zbyt małą ilością powietrza do malowania.