Zakładanie firmy budowlanej

Usługi budowlane zawsze będą w cenie. Dlatego wciąż rosnącą popularnością cieszą się firmy budowlane lub budowlano- remontowe. Z każdym dniem powstaje coraz więcej takich firm. Najogólniej rzecz biorąc, zajmują się one robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych.

Jednoosobowa działalność budowlana

firma budowlanaAby móc prowadzić firmę budowlano- remontową, nie jest konieczne posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, a więc każdy może założyć ten rodzaj firmy. Firma budowlana może być prowadzona zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też jako spółka cywilna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą założenia firmy budowlanej jest wypełnienie formularza wniosku CEIDG-1, służącego do rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej. Składa się go do urzędu gminy lub urzędu miasta w postaci elektronicznej, osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listem poleconym. Jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić firmę w postaci spółki prawa handlowego, dodatkowo musi złożyć wniosek o wpis do rejestru KRS. Dokonując wpisu do CEIDG lub KRS, konieczne jest określenie numeru PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

firma budowlanaNależy wskazać odpowiednie kody, które będą odpowiadały zakresowi czynności, wykonywanemu przez zakładaną przez nas firmę. Podstawowymi numerami PKD, które zawierają w sobie roboty budowlane, są te z działu 43, choć warte uwagi są również numery z działu 41. Wybierając formę opodatkowania należy najpierw oszacować planowany przychód oraz prawdopodobne koszty. Powszechną formą opodatkowania stosowaną przez firmy budowlano- remontowe jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w którym podatek jest rozliczany od osiągniętego przychodu. Jest to bardzo korzystna opcja dla tych przedsiębiorców, którzy nie będą ponosili wysokich kosztów, które nie są brane pod uwagę. Działalność budowlano- remontowa nie jest zwolniona z podatku VAT, ale przedsiębiorca może działać jako podatnik podmiotowo zwolniony, jak i czynny podatnik VAT. W każdym przypadku należy złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego deklarację VAT-R. Po złożeniu wniosków CEIDG-1 i VAT-R należy złożyć formularz ZUS ZUA, aby zgłosić osobę do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Przed założeniem własnej firmy budowlanej warto zrobić rozpoznanie rynku i opracować wstępny biznesplan. Niezbędny będzie też kapitał na start, potrzebny do zakupu potrzebnego sprzętu. Pomimo dużej konkurencji, ze względu na ogromny popyt na usługi budowlane, pomysł założenia własnej firmy w tym sektorze może okazać się opłacalny.